Speelgrond Vernuwingsprojek

Die Voorskool se speelgronde word opgradeer! Fase een van ons vernuwingsprojek is suksesvol in Augustus 2023 afgehandel en ons sien met opgewondenheid uit na fase twee wat in 2024 sal begin. Hierdie verbeteringe sal ons leerders nog beter speel- en leerervarings bied, en ons is dankbaar vir die ondersteuning wat ons vanaf ons ouergemeenskap met die projek ervaar!

Scroll to Top