Die Lubbe Gesin

Geagte Leeuwenhof Akademie, 

Ek wil graag hierdie geleentheid gebruik om my opregte waardering uit te spreek vir die uitstekende diens en ongelooflike onderwysers by julle instelling. 

Die toewyding van die personeel aan die opvoeding en ontwikkeling van die leerders is opmerklik en verdien erkenning. Ek het opgemerk hoe die onderwysers met passie en toewyding hul kennis deel, wat ‘n positiewe impak op die leerervaring van die studente het. 

Die sorg en aandag wat aan elke leerder gegee word, skep ‘n omgewing waarin hulle kan floreer en hul volle potensiaal kan bereik. 

Verder is ek beïndruk met die algemene atmosfeer van samewerking en positiewe gees wat ek waargeneem het binne die skoolgemeenskap. Dit is duidelik dat Leeuwenhof Akademie nie net ‘n instelling vir akademiese groei is nie, maar ook ‘n plek waar waardes van samewerking en respek gekoester word. 

Ek wil graag my opregte dank uitspreek aan almal by Leeuwenhof Akademie vir hul bydrae tot die opvoeding en ontwikkeling van die volgende generasie. Mag die skool voortgaan om ‘n uitmuntende rol te speel in die vorming van intelligente, verantwoordelike en etiese individue. 

Met vriendelike groete,

Die Lubbe gesin met hul 3000 kinders 

Scroll to Top