Leeuwenhof Kalender

Skoolkalender 2024

Kalender / Calendar

Slegs openbare vakansiedae binne die termyn word getoon op hierdie kalender. Only Public Holidays falling during the term time are shown on this calendar.

Termyn 1 / Term 1

41 Dae / 41 Days
Skoolloopbaan / Duration
Tye / Times Dag / Day Datum / Date
Begin / Start > 08:00 Woensdag / Wednesday 17 Jan 2024
Sluit / Close > 12:00 Vrydag / Friday 15 Maart / March 2024
Reses / Mid Term Break
Tye / Times Dag / Day Datum / Date
Sluit / Close > 12:00 Donderdag / Thursday 15 Feb 2024
Begin / Start > 08:00 Dinsdag / Tuesday 20 Feb 2024
Openbare Vakansiedae / Public Holidays
Gebeurtenis / Events Dag / Day Datum / Date
Menseregtedag / Human Rights Day Donderdag / Thursday 21 Maart / March 2024
Goeie Vrydag / Good Friday Vrydag / Friday 29 Maart / March 2024
Gesinsdag / Family Day Maandag / Monday 1 April 2024

Termyn 2 / Term 2

82 Dae / 82 Days
Skoolloopbaan / Duration
Tye / Times Dag / Day Datum / Date
Begin / Start > 08:00 Woensdag / Wednesday 3 April 2024
Sluit / Close > 12:00 Vrydag / Friday 16 Aug 2024
Reses / Mid Term Break
Tye / Times Dag / Day Datum / Date
Sluit / Close > 12:00 Vrydag / Friday 14 Jun 2024
Begin / Start > 08:00 Maandag / Monday 1 Jul 2024
Openbare Vakansiedae / Public Holidays
Gebeurtenis / Events Dag / Day Datum / Date
Skole Vakansiedag / School Holiday Maandag / Monday 29 April 2024
Skole Vakansiedag / School Holiday Dinsdag / Tuesday 30 April 2024
Werkersdag / Workers Day Woensdag / Wednesday 1 Mei / May 2024
Skole Vakansiedag / School Holiday Donderdag / Thursday 2 Mei / May 2024
Skole Vakansiedag / School Holiday Vrydag / Friday 3 Mei / May 2024
Vrouedag / Women's Day Vrydag / Friday 9 Aug 2024

Termyn 3 / Term 3

62 Dae / 62 Days
Skoolloopbaan / Duration
Tye / Times Dag / Day Datum / Date
Begin / Start > 08:00 Dinsdag / Tuesday 3 Sept 2024
Sluit / Close > 12:00 Woensdag / Wednesday 4 Des / Dec 2024
Reses / Mid Term Break
Tye / Times Dag / Day Datum / Date
Sluit / Close > 12:00 Donderdag / Thursday 17 Okt / Oct 2024
Begin / Start > 08:00 Dinsdag / Tuesday 22 Okt / Oct 2024
Openbare Vakansiedae / Public Holidays
Gebeurtenis / Events Dag / Day Datum / Date
Skole Vakansiedag / School Holiday Maandag / Monday 23 Sept 2024
Erfenisdag / Heritage day Dinsdag / Tuesday 24 Sept 2024
Scroll to Top